מועמדות לאות הגיוון 2017

עיקרי היוזמה:

הקרן  לידידות יצרה ומשמרת ארגון שבו אווירה רב תרבותית הבאה לידי ביטוי ביומיום רגיש תרבותית, באירועים פורמליים ובלתי פורמליים ובעידוד עובדים לייצג את הרקע האישי שלהם.

הארגון הקים "צוות חברה ורווחה" שהוא מגוון בכוונה תחילה ויש בו עובד/ת מכל מחלקה/,סמנכ"ל מש"א, מנהלת מש"א, מנהלת הדרכה ומנהל המינהל. הצוות קובע מדיניות ומתאים את התנהלות החברה להיבטים תרבותיים מגוונים.

הקרן מינתה את מנהלת מש"א לאחראית על נושא הגיוון. בין היתר, נבנתה תכנית לגיוס עובדים עם מוגבלות בשת"פ עם משרד הכלכלה.