מועמדות 2017, עקרי היוזמה:

חברת החשמל חרטה על דגלה את קידום נושא ההעסקה הרב-גונית. בחומש האחרון אימצו החברה והדירקטוריון מדיניות כוללת להעסקה רב-גונית. פעולות חברת החשמל בתחום הגיוון מהוות ניהול יוצא דופן ושיטתי ביחס לחברות ממשלתיות.

עיקרי פעולות הגיוון של חברת החשמל הן:
1. התמקדות בקליטה של עובדים עם מוגבלות בעלי נכות של 40%, במטרה שאלו יהוו 5% מהעובדים עד שנת 2020.
2. פרויקט "עתיד נאור" להנדסיים אתיופים וחרדים הכולל מתן מלגות לימודים החל מהשנה השלישית וקליטתם בחברה בסיום הלימודים. בקרוב נפתחת כיתה של 30 תלמידים.
3. פנייה לנשים מהמגזר החרדי וביצוע ההתאמות הנדרשות לקליטתן.
4. קליטת בני מיעוטים מהפזורה הבדואית, יוצאי גדוד הסיור הבדואי.
5. הקמת בית ספר תיכון טכנולוגי, אנרג׳י טק, באתר ההדרכה של חברת החשמל, אשר יציע תעודת בגרות טכנולוגית יחד עם תעודות הסמכה מקצועיות המוכרות על ידי חברת החשמל. בית הספר מיועד לתלמידים מן הפריפריה, הבאים מרקע סוציו-אקונומי נמוך.

מועמדות 2015, עקרי היוזמה:
חברת החשמל מציגה תכנית רב שנתית, שיטתית ואחראית, הכוללת יעדים ומדידה של מגוון תוכניות ייעודיות לשילוב מגוון רחב של אוכלוסיות (יוצאי אתיופיה, עובדים עם מוגבלות, חרדים, בני מיעוטים, סטודנטים, יוצאי צד"ל), תוך הישענות על היקף ההעסקה הגדול בחברת חשמל. בין התכניות: פרויקט 120 – להעסקת 120 בני נוער שלומדים ועובדים עד לגיוסם לצבא; שיתופי פעולה עם גורמים מקצועיים לפיתוח הכשרות ייעודיות לאוכלוסיות השונות.