עיקרי היוזמה:
סינג'נטה שמה לה למטרה לקלוט כח אדם קבוע מקרב אוכלוסיה ישראלית כמענה בין השאר, למדינית ממשלתית של צמצום עובדים זרים בחקלאות. בחברה מועסקים חיילים משוחררים, בדואים ויוצאי העדה האתיופית אשר עברו הכשרה והחליפו את העובדים הזרים שעבדו בחברה קודם לכן. כיום כל עובדי החברה תושבי הארץ.