מועמדות 2017, עקרי היוזמה:
חברת אל-על רואה בשילוב אנשים ממגוון מגזרים ותרבויות גורם שהינו חיוני לחברה ולביצועיה הכלכליים וכן תורם לקירוב לבבות בחברה הישראלית. החברה מנהלת את הגיוון באופן סדור ומקצועי והדבר בא לידי ביטוי למשל באופנים הבאים:

  • התמקדות באוכלוסיות מודרות מסוימות: בשנת 2016 מוקדו המאמצים בגיוס יוצאי אתיופיה, מבוגרים מ 65, חרדים, דרוזים וצ'רקסים.
  • הגדרת תפקיד ואחריות של אחראי גיוון בצוות משאבי אנוש, שעבר הכשרה במסגרת קורס מנהלי גיוון של הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה.
  • החברה מתייחסת ללוח חגים וחופשות מגוון.
  • החברה מקיימת קשרי עבודה עם ארגונים עסקיים ושלא למטרות רווח המתמחים בגיוס והשמה של עובדים מאוכלוסיות בתת תעסוקה.
  • אל-על ערכה התאמות בתהליך המיון.

שני פרויקטים מיוחדים יצאו לדרך בשנת 2017:
1. פרויקט הכשרת הנדסאים לחטיבת תחזוקה והנדסה – ההכשרה יועדה להכשרת צעירים יוצאי אתיופיה ונעשתה בשיתוף פעולה עם מכללת אורט יד סינגלובסקי. במהלך ההכשרה משולבים הסטודנטים בעבודה בחברה ובמסגרת זו יבצעו את פרויקט הגמר שלהם. עם סיום ההכשרה יתקבלו באופן מידי לעבודה באל-על. חברת אל על מממנת את עלות הקורס וכן מלגה של כ- 1000 ₪ לסטודנט לחודש לתקופה בה יעבדו בחברה במהלך פרויקט הגמר (כ- 6 חודשים). באופן פורץ דרך, החברה שותפה לגיבוש תכנית הלימודים עם המכללה, היא קיימה 3 ימי חשיפה למועמדים, גובשה מתכונת מיון מיוחדת וקוימו 6 ימי מיון, נציגי החברה השתתפו בטקס פתיחת שנת הלימודים במכללה.
2. פרויקט העסקת עובדים/פורשים גילאי 65+ בחברת אל על – החברה קבעה לעצמה מדיניות להמשיך להעסיק עובדים מעבר לגיל הפרישה מטעמים של שימור הידע והניסיון של העובד וכדי לקדם תעסוקת הגיל השלישי. נכון להיום, עובדים קרוב ל 100 עובדים מבוגרים מ 67, העובדים נקלטים כעובדי אל על , לרבות כל הזכויות הניתנות לעובד חדש בחברה ופועלים לרוב במוקד שרות הלקוחות, טיוב נתונים בחטיבת תחזוקה והנדסה, נהגים בתחבורה.

מועמדות 2015, עקרי היוזמה:
אל על מקדמת יוזמה לגיוס ושילוב נשים חרדיות במוקד ההזמנות הטלפוני של החברה. היוזמה החלה בשל פערי כוח אדם במוקד ורצון לקדם גיוון. לצורך כך הותאם תהליך המיון והגיוס ונערך קורס הכנה למועמדות במעורבות של החברה. היוזמה פועלת על פי תכנית מסודרת, עם ראיה ארוכת טווח ופיתוח קורסי הכשרה נוספים.