מועמדות לאות הגיוון 2017, עקרי היוזמה:

חברת דלויט שותפה החל מהפיילוט הראשון במיזם 'קולקטיב אימפאקט' לקידום אקדמאים מהחברה הערבית בשוק העבודה. במסגרת זו, נעשית במרץ עבודה סדירה: הוצבו יעדי גיוס והותאמו תהליכי המיון, צוותי מש"א וכלל המנהלים הבכירים השתתפו בסדנאות תומכות. יוזמות נוספות: נוסדה קבוצת עמיתים של עובדים מהחברה הערבית לצורך שיתוף ודיון במגוון נושאים, התקיים מפגש מגוון עמותות על מנת לייצר שיתופי פעולה בגיוסים השונים ונערכה הכרות עם הארגון וצוות הגיוס.

חברת דלויט עתידה לפתוח משרד חדש באוגוסט 2018 בעיר נצרת; זהו צעד שביודעין ובמתכוון מבקש להעלות את אחוז המועסקים בחברה מתוך החברה הערבית.

החברה פותחת את דלתותיה אל קבוצות תלמידים, בני נוער וסטודנטים כדי לקרבם לתעסוקה בתחום, לדוגמא: אירוח מועדון הכלכלנים של אונ' ת"א (בשת"פ עם קו משווה) .

מועמדות לאות הגיוון 2016, עקרי היוזמה:
החברה מפתחת תוכנית ארוכת טווח עם יעדים, לשילוב אוכלוסיות בתת תעסוקה. היוזמה כוללת פיתוח והטמעה של תכנית הכשרה למנהלים במטרה לסייע לתהליכי הקליטה.