עיקרי היוזמה:

הגיוון התעסוקתי הוצב כאחד מהיעדים השנתיים החשובים ביותר של כלל הארגון בישראל לצד היעדים העסקיים. מתוך כך, הוחל מודל פעילות חדש לגיוס עובדים מאוכלוסיות מגוונות- עבודה מקיפה מהתאמת תהליכי גיוס, דרך יצירת סביבת עבודה מכילה ועד מאמצי שימור פרואקטיביים מרגע קבלת העבודה.התהליך נתמך ברשת שותפים חיצונית מנחה ומובילה וברשת שותפים פנימית המורכבת ממנכ"לית, מנהלת אחריות חברתית ומנהלת משאבי אנוש.