מועמדות 2019, עיקרי היוזמה:

שילוב של אנשים עם מוגבלות במשרות שאינן דורשות השכלה מקצועית.

כלים בשילוב אנשים עם מוגבלות:

שיתוף פעולה עם מרכז מעסיקים לטובת גיוס עובדים.