מנהל.ת גיוון

בארגונים מתקדמים בעולם מנהל הגיוון הוא אישיות בכירה ודומיננטית בארגון, האמונה על קידום הגיוון בו. תפקיד מנהל הגיוון ליזום מהלכים ולהניעם וליצור שיתופי פעולה שיקדמו את הנושא ויטמיעו אותו בארגון תוך היכרות עם הנהלים, עם הכוחות הפועלים בו ועם האתגרים שהוא מתמודד אתם. מנהל הגיוון פועל תמיד ביחס לאוכלוסיות המגוונות בחברה שהוא פועל בה.
בחברות מובילות בעולם ישנם מנהלי גיוון בכירים הכפופים למנכ"ל החברה.

ניתן להתרשם מהתפקידים המוצעים בתחום הגיוון באתרים לגיוס בעלי תפקידים לגיוון.

בוגרי קורס ניהול הגיוון של הפורום מספרים:

  • השילוב בין דוגמאות מהשטח עם תיאוריות ומידע על כלים ממשלתיים תרם לי מאד להבנה של הנושא

  • קורס מעשיר ומעניין המחדד נושאים ונותן פתרונות

  • הקורס בנה מסגרת וקווים מנחים לתפקיד כולל תחומי האחריות, החשיבות ומרכזיות התפקיד בכל ארגון

  • הקורס חידד את תפיסת התפקיד שלי

  • ברור לי היום מה התפקיד שלי בקידום הגיוון בארגון

  • נחשפתי לכלים ליצירת אסטרטגיה, לדרכי פעולה והנעה של מנהלים בארגון לצורך קידום הגיוון

  • הביקורים בחברות היו משמעותיים. למדתי מהתהליך של החברות ומהנושאים שהעמיתים העלו כקשיים ונקודות למחשבה.

  • למדתי שפה ושיח ארגוני, שלבים בבניית גיוון בארגון והתמודדות עם אתגרים

מנהלי גיוון מנהיגים שינוי – עשייה של מנהלי הגיוון מחברות מובילות בארץ ובעולם

הצג לי עוד