מילון מושגים

הכירו מונחי מפתח בגיוון בתעסוקה:

קבוצות בחברה אשר אינן מיוצגות באופן שווה בזירת התעסוקה. בכל מדינה יש קבוצות שונות; לדוגמה, בארצות-הברית מדובר במיעוטים אתניים כאפרו-אמריקנים או לטינו-אמריקנים, אך גם באנשים עם מוגבלות ובנשים. בישראל מדובר בעיקר בבני החברה החרדית והחברה הערבית, בקהילת יוצאי אתיופיה, באנשים עם מוגבלות, בבני 45 ומעלה ובנשים.
ייצוג בלתי-הולם של אוכלוסיות אלו בשוק העבודה (פחות מחלקן היחסי באוכלוסייה), כלומר הדרתן משוק העבודה או מחלקים ממנו, נובע מכך שמערכות, בין שהן ציבוריות ובין שהן ארגונים עסקיים, פונות בעיקר לקבוצת הרוב, על פי הקודים התרבותיים המתאימים לקבוצה זו, ואינן לוקחות בחשבון את האוכלוסיות המגוונות השונות. התוצאה היא הדרה של פרטים מאוכלוסיות מגוונות ממערכות אלו וניכורם מהחברה.

אקלים הגיוון הארגוני הוא אחד ההיבטים של האקלים הפסיכולוגי בארגון המשפיע על תפקודם של עובדים מאוכלוסיות מגוונות. אקלים הגיוון מורכב מִממדים שונים המרכיבים את תחושת השייכות, תחושה המשליכה בין היתר על שיעור התחלופה של העובדים.

כלי רב-עוצמה להערכה של מחויבות חברתית בארגונים ולהטמעתה. הדירוג משמש מאז השקתו בשנת 2003 כמדד הראשי להערכת אחריות תאגידית בישראל.

בדירוג 2015 השתתפו 85 חברות. פרק הגיוון הכלול בדירוג מתעדכן בשיתוף עם הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה והוא מהווה רכיב נכבד מהדירוג- עשרה אחוזים.

הסעיפים בפרק הגיוון בדירוג מתייחסים למדיניות בנושא גיוון, להליכים ולתהליכים לקידום הגיוון וכן למצבת עובדים מגוונים בשדרות הארגון.

המושג הכלה מקיף את תחושות ההיכללות בתוך הקבוצה, ואת היכולת של העובד להתבטא תוך שמירה על ייחודו, ללא דרישה, אפילו סמויה, מצד הארגון להצניע את השונות שלו או להיטמע בארגון כליל. "לעולם לא נאמר 'גיוון' ללא 'הכלה'; רק כך יהיו העובדים מהאוכלוסיות המגוונות חלק בלתי-נפרד מהארגון; בני משפחה ולא אורחים" [1].

המונח גיוון בתעסוקה מתאר את הפרקטיקה של גיוס עובדים מרקעים שונים ובעלי מאפיינים תרבותיים שונים ושל העסקתם, אולם הוא אינו שלם ללא השיח על הכלה. הכלה באה לידי ביטוי בתרבות ארגונית, וקיומה הכרחי לתחושת השייכות של העובד ולהפקת המרב מתעסוקה מגוונת.

 


[1] מדברי לנורה בילינגס –האריס, מומחית גיוון בעלת שם עולמי, במפגש הפורום לבוגרי קורס ניהול הגיוון

בארגונים מתקדמים בעולם מנהל הגיוון הוא אישיות בכירה ודומיננטית בארגון, האמונה על קידום הגיוון בו. תפקיד מנהל הגיוון ליזום מהלכים ולהניעם וליצור שיתופי פעולה שיקדמו את הנושא ויטמיעו אותו בארגון תוך היכרות עם הנהלים, עם הכוחות הפועלים בו ועם האתגרים שהוא מתמודד אתם. מנהל הגיוון פועל תמיד ביחס לאוכלוסיות המגוונות בחברה שהוא פועל בה.

בחברות מובילות בעולם ישנם מנהלי גיוון בכירים הכפופים למנכ"ל החברה. ניתן להתרשם מהתפקידים המוצעים בתחום הגיוון באתרים לגיוס בעלי תפקידים לגיוון.

מנטורינג הוא כלי חניכה שבאמצעות קשר אישי בין אנשים מסייע להתפתחות העובד. מחקרים הראו כי קיים מתאם בין יישום מנטורינג לבין תוצאות רצויות בקריירה כגון עלייה בשכר, התפתחות מקצועית ושביעות רצון מהעבודה.

אימוץ נקודת מבט של קידום גיוון בתעסוקה. הכוונה היא להתבוננות בתהליכים המתרחשים בחברה ובמבנים הקיימים בה תוך בחינת התאמתם לקידום הגיוון בדגש על איתור חסמים. נקודת מבט זו מכירה בכך שדרושה התבוננות מיוחדת, במידה רבה התבוננות דרך עיני מועמדים ועובדים מאוכלוסיות מגוונות, כדי לאתר חסמים בתהליכים ובמבנים הקיימים.

צו ההרחבה לעידוד ולהגברת תעסוקה של אנשים עם מוגבלות (אוקטובר 2014) מחייב מקום עבודה המעסיק לפחות מאה עובדים להעסיק אנשים עם מוגבלות בשיעור של 2% מכוח האדם בשנה הראשנה ו-3% משנת 2016 ואילך.