אוכלוסיות הגיוון בישראל

החברה הישראלית מורכבת מפסיפס מרהיב; פרטים שונים ומגוונים במוצאם, בדתם, בגילם, ביכולותיהם ובתרבותם. אולם ייצוגן של קבוצות שונות לא בא לידי ביטוי בתעסוקה, אינו תואם את שיעורן בקרב הציבור, והן מודרות מעולם התעסוקה או מתעסוקה איכותית בו; אלו הן האוכלוסיות המגוונות. האוכלוסיות המגוונות בטווח עיסוקו של הפורום הן: ערבים, חרדים, יוצאי אתיופה, אנשים עם מוגבלות ובני 45 ומעלה.
בחברות אחרות ובמדינות אחרות נכללות קבוצות שונות באוכלוסיות המגוונות כגון נשים, מהגרים, אנשים מרקע אתני שונה, הקהילה הלהט"בית ואנשים עם מוגבלות.

למאמרים העוסקים באוכלוסיות הגיוון בישראל יש ללחוץ כאן

כך תגיעו לאוכלוסיות הגיוון! לחוברת כלים למעסיק יש ללחוץ כאן

אוכלוסיות הגיוון במספרים

חברה ערבית, דרוזית, צ'רקסית ובדואית

 

אחוז באוכלוסיה – 21%

אחוז בתעסוקה – גברים 62%, נשים 37%

מסך בסטודנטים לתואר ראשון – 18%

חברה חרדית

אחוז באוכלוסיה – 12.9%

אחוז בתעסוקה – גברים 49%, נשים 72%

מסך בסטודנטים לתואר ראשון – 4%

ישראלים יוצאי אתיופיה

אחוז באוכלוסיה – 1.7%

אחוז בתעסוקה – 78%

מסך בסטודנטים לתואר ראשון – 4%

אנשים עם מוגבלות

אחוז באוכלוסיה – 20%

אחוז בתעסוקה (אנשים עם מוגבלות חמורה) – 47%

מבוגרים 45+

אחוז באוכלוסיה – 31%

אחוז בתעסוקה – גברים 56%, נשים 45%