לוגו מבט על אוכלוסיות מגוונות בישראל – החברה החרדית

החברה הישראלית מורכבת מפסיפס מרהיב; פרטים שונים ומגוונים במוצאם, בדתם, בגילם, ביכולותיהם ובתרבותם.
אולם ייצוגן של קבוצות שונות לא בא לידי ביטוי בתעסוקה, אינו תואם את שיעורן בקרב הציבור, והן מודרות
מעולם התעסוקה או מתעסוקה איכותית בו; אלו הן האוכלוסיות המגוונות. האוכלוסיות המגוונות בטווח עיסוקו
של הפורום הן: ערבים, חרדים, יוצאי אתיופה, אנשים עם מוגבלות ובני 45 ומעלה.
בחברות אחרות ובמדינות אחרות נכללות קבוצות שונות באוכלוסיות המגוונות כגון נשים, מהגרים, אנשים מרקע
אתני שונה, הקהילה הלהט"בית ואנשים עם מוגבלות.

הכירו את הנתונים התעסוקתיים של החברה החרדית

החברה החרדית מונה בין שש מאות אלף לשמונה מאות אלף נפשות המהוות 8-11 אחוזים מכלל האוכלוסייה בישראל. שיעור התעסוקה של גברים חרדים בגילאי העבודה נכון לשנת 2013 עמד על כ-45% , ואילו שיעור התעסוקה הממוצע של גברים בגילאים אלו בישראל עמד על 80% (כמעט פי שניים). בקרב נשים חרדיות בגיל העבודה, אחוז המועסקות עמד על 70% , שיעור זהה כמעט לאחוז המועסקות בכלל החברה הישראלית. יש לשים לב לנתונים אלו בעיקר לאור העובדה כי למשפחות בעלות מפרנס אחד יש סיכוי גבוה פי חמישה להיות עניות מאשר למשפחות בעלות שני מפרנסים.
חלקם של העובדים החרדים בשוק התעסוקה נמצא בעלייה בשל מגמה מתחזקת של מודרניזציה בחברה החרדית ויציאה ללימודים גבוהים ולעיסוקים אחרים מלבד לימודים תורניים. התהליך נתמך על ידי מדיניות ויוזמות ממשלתיות.