לוגו מבט על אוכלוסיות הגיוון בישראל  – בני 45 ומעלה

החברה הישראלית מורכבת מפסיפס מרהיב; פרטים שונים ומגוונים במוצאם, בדתם, בגילם, ביכולותיהם ובתרבותם.
אולם ייצוגן של קבוצות שונות לא בא לידי ביטוי בתעסוקה, אינו תואם את שיעורן בקרב הציבור, והן מודרות
מעולם התעסוקה או מתעסוקה איכותית בו; אלו הן האוכלוסיות המגוונות. האוכלוסיות המגוונות בטווח עיסוקו
של הפורום הן: ערבים, חרדים, יוצאי אתיופה, אנשים עם מוגבלות ובני 45 ומעלה.
בחברות אחרות ובמדינות אחרות נכללות קבוצות שונות באוכלוסיות המגוונות כגון נשים, מהגרים, אנשים מרקע
אתני שונה, הקהילה הלהט"בית ואנשים עם מוגבלות.

המאפיינים התעסוקתיים של בני 45 ומעלה


אוכלוסיית האנשים המבוגרים בישראל גדלה בהתמדה.
על פי תחזיות מתונות של בנק ישראל, בשנת 2059 יהוו בני 65 ומעלה כ -17% מהאוכלוסייה הבוגרת. בשנות השמונים היו שישה בני 20 עד 64 לכל אדם מעל גיל 65 . לפי התחזיות, בשנת 2059 יהיו שלושה בני 20 עד 64 לכל אדם שעבר את גיל 65 .

שיעור המועסקים בקרב המבוגרים עולה עם הזמן. עם עליית הגיל עולה שיעור המועסקים במשרה חלקית ושיעורם של המועסקים במשרה חלקית מרצון מתוכם.
בישראל, לעומת מקומות אחרים בעולם, ה"שרידות" של מבוגרים במקום העבודה אינה נמוכה מזו של צעירים יותר. תקופות האבטלה של עובדים מבוגרים הנפלטים מהתעסוקה ממושכות יותר, ומובטלים בני 45 ומעלה נוטים יותר להתייאש מחיפוש עבודה. התופעה בולטת בעיקר בקרב בני 55 – 64 .