מבט על אוכלוסיות מגוונות בישראל – עובדים עם מוגבלות

09.12.2015 /
לוגו מבט על אוכלוסיות מגוונות בישראל  – עובדים עם מוגבלות

החברה הישראלית מורכבת מפסיפס מרהיב; פרטים שונים ומגוונים במוצאם, בדתם, בגילם, ביכולותיהם ובתרבותם.
אולם ייצוגן של קבוצות שונות לא בא לידי ביטוי בתעסוקה, אינו תואם את שיעורן בקרב הציבור, והן מודרות
מעולם התעסוקה או מתעסוקה איכותית בו; אלו הן האוכלוסיות המגוונות. האוכלוסיות המגוונות בטווח עיסוקו
של הפורום הן: ערבים, חרדים, יוצאי אתיופה, אנשים עם מוגבלות ובני 45 ומעלה.
בחברות אחרות ובמדינות אחרות נכללות קבוצות שונות באוכלוסיות המגוונות כגון נשים, מהגרים, אנשים מרקע
אתני שונה, הקהילה הלהט"בית ואנשים עם מוגבלות.

נתונים תעסוקתיים של עובדים עם מוגבלות

 

ההגדרה של עובדים עם מוגבלות משתרעת על פני טווח רחב של יכולות, כישרון, רמות השכלה ותפקודים. כתוצאה מכך הגדרות שונות משמשות מוסדות שונים כדי להגדיר אדם כאדם עם מוגבלות.
ההערכות המקובלות בעולם ובישראל גורסות כי כ-10% מהאוכלוסייה הם אנשים עם מוגבלות פיזית, נפשית, חושית או שכלית.
מספרם של אנשים עם מוגבלות בחברה הישראלית נע בין 400 אלף ליותר מ-750 אלף. קבוצה זו מהווה 18% מקרב האנשים בגילאי העבודה בישראל, אך רק מחציתה מועסקת. על פי הערכת משרד הכלכלה הפסד התוצר לשנה למשק מאי-העסקת אנשים עם מוגבלות בצורה הולמת נאמד ב-5 מיליארד שקלים.
חלקם של המועסקים מתוך אנשים עם מוגבלות בחברה הישראלית