עו"ד אמי פלמור, מנכ"לית משרד המשפטים | הובלת גיוון בסקטור הציבורי, המקרה של משרד המשפטים

13.06.2016 /
לוגו עו"ד אמי פלמור, מנכ"לית משרד המשפטים | הובלת גיוון בסקטור הציבורי, המקרה של משרד המשפטים

גיוון בתעסוקה – יצירת הסיפור הישראלי

גיוון מעבר לחוק– מפגש הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה 07.06.2016

משרד המשפטים מעסיק כ- 4000 עובדי מדינה במגוון עיסוקים ועוד כ-2000 נותני שירותים משפטיים למשרד. אני רואה עצמי כאחראית לאופן בו ההזדמנות לעבוד במשרד המשפטים מחולקת בחברה שלנו.

הסרט שאקרין מספר על האתגר של הממשלה, שעניינה לזכות באמון הציבור ושל הקהילות השונות בתוכו. כל אזרח שואל את עצמו: "האם הממשלה היא שלי?", "האם החוק שאוכפים הוא רלוונטי לי?". ברגע שאזרח רואה עצמו כשותף לעיצוב החוקים ולאכיפתם, זה מפחית את תחושת הניכור ומגביר את רמת שיתוף הפעולה.

כיצד זה נעשה? אני מקפידה על מעורבות אישית שלי בכל דבר שקשור בגיוון במשרד. כל אחד מ-40 המנהלים הבכירים מדווח לי על מצב הגיוון ביחידה שלו. אנחנו יוצרים שיתופי פעולה עם גורמי ידע כדי ללמוד איך לעשות את הדברים אחרת – בסדנאות עם קו משווה למדנו לערוך ראיון עבודה מותאם תרבות. כך למדנו, למשל, שהשאלה "מה עשית בצבא?", שהיתה נפוצה אצלנו בראיונות מקשה ואף מכשילה מועמדים ערבים, חרדים, אנשים עם מוגבלות ונשים. המודעות שלנו התחדדה, שינינו את הגישה הכוללת שלנו להעסקת אנשים והתחלנו גם לתת לעצמנו דין וחשבון על כך באמצעות פרסום דוח על שיעורי העסקת עובדים מאוכלוסיות גיוון במשרד.

אני מרגישה באופן יומיומי את המשמעות של גיוון, לא רק בשיפור מידת האמון של אוכלוסיות שונות במשרד. זה עושה אותנו חכמים יותר, רגישים יותר. הרווח שלנו הוא מכך שיש לנו עובדים שרואים את הדברים אחרת, שנותנים היבט אחר  והם מעורבים ומשפיעים על קבלת ההחלטות. העובדה שחלק מהעמיתים במשרד באים מחברות שהן גם קורבנות לגזענות, משנה את הדרך בה אנו מתייחסים לחברות הללו ולאופן הייצוג שלהן. כשאנשי הקהילה רואים שערבים, חרדים, ואנשים שגזענות מוכרת להם מניסיון אישי מעורבים בתהליכים המשמעותיים במשרד, זה מסייע לבניית האמון.

לאורך שנות הקריירה שלי הבחנתי שאנשים בונים יותר מדי חומות ופחות מדי גשרים. עם כניסתי למשרד הצהרתי שאני רוצה לבנות גשרים. הדרך לבנות גשר היא גם דרך גיוון תעסוקתי ואני מקווה שכולכם תהיו בוני גשרים.

בעקבות מפגש שהיה לי אתמול עם סטודנטיות למשפטים מאוניברסיטת תל אביב לקראת התמחות, אני קוראת לסקטור המשפטי הפרטי לראות אם אנחנו לא מעבירים מסר לנשים צעירות שהשוק הפרטי זה לא המקום שלהן אם הן רוצות לקיים חיי משפחה הגיוניים. יש דרך לחשוב על קריירה ברצינות, לתכנן תכניות הכוללות משפחה וגם להיות מוערכת מקצועית וזהו המסר שעלינו להעביר להן.