לוגו התרחשויות חוץ ארגוניות בארגון מגוון

בחירות בפתח

כמו הבחירות המתקרבות, אירועים המתרחשים במציאות שמחוץ למקום העבודה חודרים ומובאים לתוכו כפי שמשתקפים על ידי עובדי הארגון על שדרותיו השונות. במקרה הישראלי, בתקופה של עימות צבאי, מדיני, או דיונים ציבוריים על הנושא הקרוי 'שוויון בנטל' או 'צדק חברתי', חוות חברות חדירה של אירועים מרגשים ובעלי משמעות אל תוך החברה. בארגון מגוון, ההד לארועים, כפי שבא לידי ביטוי ע"י עובדים חרדים, ערבים ואחרים, מייצר 'רעש' שעלול להגיע לכדי קונפליקטים במקום העבודה, אוירה עכורה ומכאן אף לירידה בתפקוד העסקי.

שיח פוליטי במקום העבודה

שיחות על פוליטיקה במקום העבודה גם הן חדירה של התרחשות חוץ ארגונית אל תוך הארגון. מקובל לדבר על שני כיווני חשיבה להתמודדות עם הנושא, כאשר למנהלי גיוון תפקיד מכריע בניהולו. האחד קובע כי חברה תכריז באופן ישיר כי אין מקום לשיחות על פוליטיקה במקום העבודה. האחר, מקבל שיחות על פוליטיקה כדבר שלא ניתן למנעו, בעיקר בתקופה של טרום בחירות, ועל כן קובע כי על חברה להנחות את עובדיה לנהל שיחות על פוליטיקה באופן מתחשב.

 

האני הפוליטי

כיוון שנאמנות פוליטית יכולה להיות קשורה באופן הדוק עם זהותם של אנשים, מניעה מעובדים מלהביע את דעותיהם הפוליטיות עשויה להיות דומה לבקשה מהם להתכחש למי שהם. על מנהל הגיוון לייצר את הטון ההולם לשיח ולהפוך אותו לשיח מובנה. קרול ווינסטין מחברת הייעוץ הגלובלית  The Conference Board טוענת כי כיוון שאנשים רוצים להביא את עצמם במלואם אל מקום העבודה, קשה להניח כי הזהות הפוליטית שלהם תוותר בחוץ. לפי ווינסטין, על מנהלי גיוון לשמור על גישה אובייקטיבית ומאוזנת ולאפשר חשיבה ושיח חופשיים. היא קובעת, תרבות מכילה אמיתית אינה מקדמת דעה מסוימת כי  אם מקדמת סביבה של חפש ביטוי ללא עימותים.עוד בכתבתו של דניאל מרגוליס מתוך Diversity Executive, יולי 2012.

באותו מקור מוסיף היועץ רושיני ראג'קומאר כי חשוב שחברה תייצר מדיניות כתובה בנושא על מנת להבטיח כי לכולם מידע לגבי ההתנהגות ההולמת את ערכי החברה. לפי ראג'קומאר, עובד יכול להישאר נאמן לעצמו ולא לחוש כי הוא חסום מלהביע את דעתו, ובאותה עת לכבד הן את העובדה כי קיימת תרבות ארגונית והן את 'הפוליטיקה' של חבריו לעבודה.

עונת בחירות היא תזכורת טובה כי למנהלי גיוון תפקיד חשוב בהפיכת חסר-הסכמה ושוני למחלוקת סובלנית ומועילה. עוד במאמרה של קלי וויטני  Politics and Passion מתוך  Diversity Executive , מרץ 2012

בחירות טובות באוירה טובה לכולנו!