הידעתם שגיוון מגביר את היצירתיות של הצוות? אבל … תוצאות מחקר מראות, שרק בתנאי שחברי הצוות באמת מצליחים "לראות את השונות ולהפנים את דרך החשיבה של האחר". לפניכם תוצאות מחקר, חם מהמדף!

מחקר חדש בהשתתפות חוקרים מאוניברסיטת 'Erasmus' שברוטרדם, הולנד ו London School of Economics and Political Science, שפורסם בספטמבר 2012 בכתב העת של  האגודה האמריקאית לפסיכולוגיה (APA PsycNET), נכנס לעובי הקורה של ההנחה לפיה צוות מגוון גורם ליתר יצירתיות.

השימוש בקבוצות למשימות יצירתיות, מבוסס על ההנחה שקבוצה מגוונת מביאה עמה מאגר רחב יותר של נקודות מבט וידע לשולחן. החוקרים רצו לבחון את  התנאים בהם תתפתח יצירתיות בצוות מגוון. הגורם עליו מצביעים החוקרים ככזה שמייצר את ההבדל בין יתר יצירתיות בצוות מגוון לבין העדרו, הוא המידה בה חברי הצוות מעורבים בתהליך של הפנמת נקודת המבט.

מהי ההגדרה להפנמת נקודת המבט?

תהליך בו המתבונן מנסה להבין, בדרך לא שיפוטית, את המחשבות, המניעים ו/או הרגשות של הזולת, כמו גם מדוע הוא חושב/מרגיש כך.

המחקר – יצירתיות בפעולה

במחקר, הוטלה על הנחקרים המשימה לפתח משימה יצירתית. במסגרת משימה זו, המשתתפים קיבלו על עצמם תפקידים של חברי הנהלה של תיאטרון. כאחראים על ניהול אומנותי, ניהול פיננסי, ניהול אירועים, וניהול מעורבות קהילתית, היו צריכים הנחקרים לפתח תכנית פעולה יצירתית על מנת לשפר את מצבו של התיאטרון. הצוותים הונחו לפתח את התכנית היצירתית ביותר.

הצוותים שהיו חלק מקבוצת הפנמת נקודת המבט הודרכו באופן מילולי לנסות ולהפנים את נקודות המבט של שאר חברי הצוות (עד כמה שניתן) ועברו יחד על דף הוראות שקבע מה מצריכה הפנמת נקודת המבט. חברי הצוותים האחרים קיבלו את הוראות המשימה הקבוצתית בלבד.

כדי להנות מהגיוון חייבים להפנים את נקודת המבט

תוצאות המחקר הצביעו על השפעה חיובית רבה יותר של גיוון על יצירתיות כאשר חברי הקבוצה היו מעורבים בתהליך הפנמת נקודת מבט מאשר כאשר לא היו מעורבים בו. כאשר היו מצויים בתהליך הם גם בצעו תהליך טוב יותר של פיתוח  (פיתוח – החלפה ומיזוג מובנים של רעיונות).

החוקרים קבעו כי הצליחו להצביע על תהליך הפנמת נקודת המבט כגורם רב עוצמה בבואנו להסביר מתי ואיך צוותים מגוונים פועלים ומממשים באופן יצירתי יותר. הם קוראים להמשך מחקר כדי לבדוק את האפשרות הטמונה בתהליך, על מנת להיטיב דינמיקה קבוצתית ולצמצם דעות קדומות פנים קבוצתיות. כך, הם טוענים, ייתכן וניתן יהיה לבסס תועלת כפולה לתהליך הפנמת נקודת המבט.

 

עוד במחקר: https://psycnet.apa.org/journals/apl/97/5/982/

 

כמה מהגדרות המחקר:

* 'גיוון'- מאפיים בקבוצה המציין את המידה בה חברי הקבוצה שונים זה מזה באשר לתכונה נתונה
* 'נקודת מבט' משמעותו "דרך מסוימת של תפיסת משהוא", ועל כן נקודת המבט קובעת כיצד נתפס מצב.
* יצירתיות- שילוב של חדשנות עם שימושיות.