אודות האות

אות הגיוון בעסקים הינו יוזמה של ארגון "מעלה" ו"הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה" שמטרתה עידוד יוזמות לגיוון בעסקים. האות נועד להוות תמריץ חיובי וזרז של פעילות וולונטרית של עסקים.

האות נקרא ע"ש דב לאוטמן ז"ל כהוקרה והערכה לעשייתו רבת השנים לקידום גיוון והכלה בכלכלה ובחברה הישראלית וכמי שביטא וייצג באישיותו ופועליו מנהיגות עסקית המחויבת לשוויון וצדק חברתי. נעם לאוטמן, בנו של דב לאוטמן ז"ל עומד בראש ועדת האות המורכבת מנציגי ציבור, עסקים, אקדמיה וארגונים הפועלים בתחום.

האות שם דגש על יזמות וחדשנות בעלי ערך סיפורי מעורר השראה, היכול להוות מודל עבור חברות נוספות ולחולל שינוי.

אות הגיוון בעסקים 2015

אות הגיוון בעסקים 2014 – חברות קטנות ובינוניות – באבקום

אות הגיוון בעסקים 2014 – העסקת אנשים עם מוגבלות – ארומה

אות הגיוון בעסקים 2014 – חברות גדולות – קבוצת שטראוס