אות הגיוון 2021

האות מבקש לקדם עשייה ויוזמות המייצרות תשתית, הזדמנויות, הכשרות, כלים וככלל, מפתחות את פוטנציאל ההשתלבות של אוכלוסיות בתת תעסוקה בכלכלה.

האות נקרא ע"ש דב לאוטמן ז"ל כהוקרה והערכה לעשייתו רבת השנים לקידום גיוון והכלה בכלכלה ובחברה הישראלית וכמי שביטא וייצג באישיותו ופועליו מנהיגות עסקית המחויבת לשוויון וצדק חברתי. לאות שותפים גופים רבים וביניהם  משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, עמותת 'בעצמי',  ג'וינט-אשל והמשרד לשיוויון חברתי

להגשה ופרטים נוספים>>>

אות הגיוון ע"ש לאוטמן 2021