אודות הפורום

הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה פועל משנת 2010 כדי לקדם יישום של תעסוקה מגוונת בסביבה העסקית בישראל.

הפורום הוא קואליציה תלת-מגזרית של ארגונים אשר חברו יחדיו כדי לקדם את רעיון הגיוון (מתוך ראייה רחבה ולא מתוך ראייה מגזרית) וכדי לייצר שיח מתקדם וכלים מתקדמים ומותאמים למציאות העסקית בישראל.

הפורום מקדם ומפתח את מקצוע מנהל הגיוון על סמך המקובל בעולם ומכשיר מנהלים לנהל במקצועיות את הגיוון בארגונם בקורס ניהול הגיוון של הפורום.

החל משנת 2019 הפורום פועל במסגרת מיזם משותף עם מינהל תעסוקת אוכלוסיות מיוחדות בזרוע העבודה, במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

כיום חברות בפורום כמאה חברות עסקיות, ארגונים השייכים למגזר השלישי ושותפים אחרים הפעילים בכנסים, במפגשים ובלמידת עמיתים מתמשכת.  

מה אנחנו עושים?

הפורום פועל ליצירת מרחבים ללמידה על גיוון וניהולו בארגונים עסקיים בהתייחסות לענפים ספציפיים ולסוגיות רלוונטיות לשטח.

הפורום מפתח ומעבד ידע תיאורטי וכלים יישומיים ומנגישם לארגונים החברים בו לשם קידום הגיוון. קורס ניהול הגיוון, אות הגיוון בעסקים  ע"ש דב לאוטמן, כנסים, מפגשי למידת עמיתים, סיורים לימודיים, ניוזלטר ודיוורים הם חלק מהמרחבים בהם מקדם הפורום את שיח הגיוון ולמידת ניהול הגיוון.

לעסקים החברים בפורוםלמעבר לעמוד העסקים החברים בפורום

צוות הפורום

נועה טרון, מנהלת

בעלת תואר שני בסוציולוגיה ארגונית וכעשר שנות ניסיון בעולם החברתי.
מנהלת את הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה משנת 2019