מיזם משותף עם מינהל תעסוקת אוכלוסיות במשרד הכלכלה והתעשייה

 

 

 

בדצמבר 2019 נחתם הסכם למיזם משותף עם זרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה (כיום משרד הכלכלה והתעשייה).

בכך, הפורום ממשיך לקדם את העשייה התלת מגזרית לקידום שיח הגיוון וההכללה במשק הישראלי.

 

מינהל תעסוקת אוכלוסיות במשרד הכלכלה והתעשייה

המינהל מרכז תחתיו את הפעולות והתכניות לקידום תעסוקת המיעוטים, החברה הערבית, החברה החרדית, אנשים עם
מוגבלות, בני 45+, יוצאי אתיופיה, צעירים בסיכון והורים יחידנים. בשנת 2018 הוחלט להעביר בנוסף
את תחום תעסוקת אוכלוסיות הרווחה (תעסוקה נתמכת) למינהל האוכלוסיות ובכך לתכלל את כלל
פעילות קידום התעסוקה בזרוע העבודה. בנוסף, כתפיסה של קידום תעסוקה איכותית עבור אוכלוסיות
היעד, צורף למינהל תחום ההון האנושי לתעסוקה עתירת ידע (הייטק).
בין פעילויות המינהל השונות- הפעלת מרכזי הכוון תעסוקתי למיעוטים (האוכלוסייה הערבית, הדרוזית,
הבדואית והצ'רקסית), תכניות ללימוד עברית לחברה הערבית, מרכזי הכוון תעסוקתי לחברה החרדית,
השמה וליווי של עובדים בעלי מוגבלויות בשוק העבודה והפעלת מגוון הכשרות ותכניות נוספות,
מותאמות לקהלי היעד השונים, לצורך שילובם בשוק התעסוקה ולקידום תעסוקה איכותית של אוכלוסיות
אלו.

לקריאה נוספת על מינהל תעסוקת אוכלוסיות >>>