כלים מובילים בשילוב עובדים מגוונים ב- CGS:

  • עבודה ענפה עם עמותות וגורמים מתמחים בתעסוקת אנשים עם מוגבלות
  • פעולה עקבית לבחינת תחושת שביעות הרצון של העובדים המגוונים הנקלטים בתקופה המאוחרת לקליטה