מועמדות 2020, עיקרי היוזמה:

קופ"ח מאוחדת רואה לנגד עינייה חשיבות עליונה לשלב את כלל המגזרים באוכלוסייה השונה , ולהעסיקם באופן שווה ללא הבדל דת גזע ומין.

כלים מובילים בשילוב אוכלוסיות מגוונות במאוחדת:

  • מינוי אחראית על גיוס אנשים עם מוגבלות במשרה מלאה
  • שיתוף פעולה עם עמותות וארגונים לטובת גיוס עובדים מגוונים
  • תרגום והתאמת הליכי גיוס
  • מינוי אחראיים לליווי האוכלוסיות השונות בקרב הקופה