מועמדות 2020, עיקרי היוזמה:

תוכנית "אמצע השדה"  הנה תוכנית אסטרטגית, רחבה והוליסטית  אשר מתעדת ללוות את עובדי נטפים בהגיעם לגיל חמישים ועד פרישתם ממעגל התעסוקה. התוכנית מייצרת שיח ומעשה של אחריות משותפת לארגון ולעובד ליצר מהלכים אקטיביים ובניית תהליכים שיבטיחו פרודוקטיביות ורלוונטיות לעובדים בין אם בהמשך מסלול הקרירה הנוכחי בנטפים, גיבוש מסלול קריירה חלופי או פרישה.

כלים מרכזיים בשילוב מבוגרים בנטפים:

  • תכנית לליווי עובדי החברה מגיל 50 ועד הפרישה בכדי להמשיך מסלול קריירה נוכחי, לבש מסלול חלופי או להכין לפרישה
  • המשך העסקה ע"פ רצון העובד וצרכי החברה, התאמות נדרשות ו/או גיבוש תוכנית הכשרה ומעבר למסלולי קריירה אחרים
  • עלייה בגיוס של עובדים מבוגרים, הודות לערך שרואים המנהלים המגייסים בהעסקת עובדים אלה
  • הטמעת שיח ארגוני הכולל תכניות הדרכה לפרישה ותוכניות העשרה ייעודיות, הרצאות ועדכון נהלים רלוונטיים
  • שת"פ עם ג'וינט-אשל והמשרד לשוויון חברתי לחיזוק הערך של האוכלוסייה הבוגרת לעסק

זוכה אות הגיוון להעסקת מבוגרים לשנת 2020