מועמדות 2019, עיקרי היוזמה:

חברת נמל אשדוד רואה בייצוג הולם לאוכלוסיות השונות מעבר לחובה החוקית, וסבורה כי לגיוון תעסוקתי חשיבות ערכית חברתית וכן תרומה להצלחתה העסקית של החברה, הנובעת ממגוון הרעיונות ודרכי החשיבה והעשייה.

כלים מובילים בשילוב עובדים מגוונים בחברת נמל אשדוד:

  • פרסום מכרז ייעודי לתפקיד סוור/ת מהאוכלוסיות הבאות: נשים, בני/ות העדה הדרוזית, האוכלוסייה הערבית לרבות האוכלוסייה הצ'רקסית ומי שהוא/היא או אחד/ת מהוריו/ה נולדו באתיופיה, במסגרתו נקלטו כ-30 עובדים חדשים מאוכלוסיות מגוונות
  • כהיערכות לקליטתם של הסוורים המגוונים גובשה תכנית קליטה בסיוע ובליווי של יועצת לנמל מטעם נציבות שיוויון הזדמנויות בעבודה.
  • ננקטו צעדים להגדלת הצלחת קליטת העובדים המגוונים, שכללה: מעורבות הנהלה בכירה וכן רתימת הנהלת תפעול ובפרט רתימת מנהל מקצועי בכיר להובלת ההתערבות בשטח
  • התאמת תהליכי המיון לאנשים עם מוגבלות, לפיה במכרזים ייעודיים לאנשים עם מוגבלות בלבד, ניתנת אפשרות לקבוע מראש בהתאם לסוג התפקיד שלא לערוך מבדק התאמה כמקובל, אלא לקיים ועדת קליטה.
  • התבצע מכרז למכון אבחון, אשר בו חלק מציון האיכות ניתן על פי פרמטרים הקשורים בהתאמות תרבותיות באבחון
  • מתן העדפה מתקנת למועמדים מקרב קבוצות הזכאיות לייצוג הולם
  • במקרים בהם בתהליך המיון היה שימוש בדינמיקה קבוצתית, שובצו לאותה קבוצה לפחות שני מועמדים השייכים לאותה אוכלוסייה מגוונת.
  • התבצעו הדרכות נמליות בנושא גיוון תעסוקתי לעובדים
  • מונו בעלי תפקידים הנוגעים לגיוון תעסוקתי: ממונה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי, ממונה על תעסוקה לאנשים עם מוגבלות ורכז נגישות.