מועמדות 2018, עיקרי היוזמה:

מטרת החברה הינה לגייס באופן מגוון ככל שניתן. בהתאם לכך, ישנם מאמצים אקטיביים על מנת להגיע למועמדים מהאוכלוסיות המגוונות

כלים מובילים בקליטת עובדים מאוכלוסיות הגיוון:

  • עבודה קבועה עם עמותות וגופים בשילוב והשמה של אוכלוסיות מגוונות
  • מתן הדרכות בנושא גיוון ופרקטיקות לשילוב הן למראיינים והן למנהלים.
  • עידוד פעילויות של חבר מביא חבר בקרב עובדים מהחברה החרדית והערבית
  • השתתפות בירידי גיוס ייעודיים כדוגמת יריד הגיוס של חברת צופן לעידוד העסקת המגזר הערבי בהיי טק.