מועמדות 2018, עיקרי היוזמה:

נושא הגיוון הוא חלק מאג'נדה חברתית ועסקית של חברת טבע. מדיניות הגיוון מתבטאת בעידוד גיוס אוכלוסיות מגוונות. בהתאם לכך, צוות הגיוס הוכשר והונחה לתת עדיפות לגיוס מועמדים העונים להגדרת אוכלוסייה מגוונת. טבע הקצתה גורם האחראי לנושא הגיוון, שאף עבר הסמכה של הפורום לגיוון בתעסוקה, על מנת לפעול ולקדם את הנושא בקרב היחידות השונות בטבע.

כלים מובילים בשילוב אוכלוסיות מגוונות בטבע:

  • פעילות הגיוון הינה בחסות של מנהלים בדרג של חברי הנהלה בכירה ביחידות השונות.
  • מונה רכז גיוון ב – 60% משרה שהוסמך על ידי הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה
  • צוות הגיוס עבר סדנא בנושא הטיות וראיונות המותאמים לאוכלוסיות הרלוונטיות
  • ניהול קשר הדוק עם עשרות ארגונים, עמותות וגורמי שטח המתמחים בהשמת עובדים השייכים לקבוצות גיוון להגדלת המאגר והפניות של אוכלוסיות מגוונות.
  • נהלים לצוות הגיוס במתן קדימות לכל מועמד העונה לקריטריונים של גיוון
  • ביצוע ראיון מותאם לאוכלוסייה, לדוגמא: מועמד מהחברה הערבית יוכל לעבור ראיון עם מנהל ערבי
  • בניית תכנית לעידוד העסקת אנשים עם מוגבלויות שתלווה בתקשור חוצה ארגוני, לרבות הדרכות מנהלים וצוות משאבי אנוש