מועמדות 2018, עיקרי היוזמה:

המדיניות כוללת מחויבות מעוגנת בפעילות החברה להעסקה הוגנת ופלורליסטית ומתן הזדמנויות שווה לעובדת ולעובד. בהתאם לה, מפרטת המדיניות את ערכי הליבה וההקפדה על השמירה והעמקת מצבת העובדים המגוונת המייצגת קהלים שונים באוכלוסייה. המדיניות כוללת דגש בהקפדה על הגיוון וההזדמנות השווה ביישומם בכל תהליך יחסי העבודה – החל מראיון העבודה למועמד, קבלתו לעבודה, במשך העסקתו ועד לקבלת החלטה לקידום ואף בסיום יחסי העסקה.

כלים מובילים בקליטת עובדים מאוכלוסיות הגיוון:.

  • מינוי רכז אחראי על גיוון בהנהלת החברה
  • הצבת יעד ייחודי להעסקת עובדים מבוגרים
  • קיום פעילות פנים מלונאית למען אוכלוסיית העובדים המבוגרים וגמלאי החברה
  • פרויקטים ייעודיים של גיוס מבוגרים, דוגמת שיתופים פעולה עם ארגונים להשמת עובדים מבוגרים.