מועמדות 2017, עיקרי היוזמה:

חברת אסם רואה בגיוון ערך עסקי המעלה את החדשנות בו ומייצר אווירה חיובית וכן מכירה בחשיבותו מתוך תרומתו הכלכלית- חברתית למשק הישראלי בכלל.
עיקרי פעילותה של אסם באים לידי ביטוי במגוון פעולות הנוגעות במגוון הקבוצות בחברה ומחוץ לה:

  • החברה משקיעה רבות במנהלים – מכשירה דרך תוכנית הכשרה המעניקה כלים למנהלים מגייסים לביצוע ראיון רב תרבותי. מנהלי מפעלים עוברים סדנת הטיות ולומדים כלים לניהול בסביבה רב תרבותית.
  • פורום עמיתים (מנהלים מהחברה הערבית) מתפקד כצוות התורם בפיתוח פתרונות ובייזום רעיונות
    מתקיים תקשור פנים ארגוני להעלאת מודעות לחשיבות נושא הגיוון בחברה – עיתון פנים ארגוני, תקשור מנכל ועוד
  • החברה מקפידה להשתתף בירידי תעסוקה ייעודיים למגזרים השונים
  • החברה מצויה בקשר עם ארגונים שונים המהווים רשת תומכת לקידום הגיוון: קולקטיב אימפקט, קו משווה, אלפאנר,ריאן ועולים ביחד.

בשנת 2017 הוצגה לוועדת ההגוי ואושרה בישיבת הנהלה תוכנית עבודה לתעסוקה מגוונת, בדגש על החברה הערבית, הכוללת יעדים למנהלי מפעלים וביחידת המכירות . בשנה זו נרשם שיפור מתמשך בשיעור העובדים מהחברה הערבית בקבוצת אסם הכולל השגת שיעור גבוה מהממוצע בתעשייה. קיים דגש על ניודים פנימיים -קידום וניוד של עובדים מהחברה הערבית למשרות מפתח ומשרות בכירות בחברה.

במודעות הדרושים של החברה מצוינת הערה המתייחסת ומעודדת גיוון.

מועמדות 2016, עיקרי היוזמה:
חברת אסם מקיימת פרויקט מתמשך של התקשרות ארוכת טווח עם מפעל שיקומי יחד של עמותת יחדיו, המספק תעסוקה יציבה ל- 140 עובדים, העוסקים במיון ואריזת מוצרים המיוצרים במפעל החברה בשדרות. שיתוף הפעולה הינו חלק ממודל כלכלי של מפעל אסם, הפועל לטובת אסם מחד ולטובת מפעל יחד מאידך, ומייצר למפעל יחד הכנסות של כמיליון ₪ בשנה. הפרויקט נותן בטחון תעסוקתי, יציבות והגנה מיוחדת לעובדים עם מוגבלות.