מועמדות 2019, עיקרי היוזמה:

החברה מעסיקה ומכשירה חרדים ללא ניסיון תעסוקתי במטרה להשאירם במסגרת תורנית בד בבד עם אפשרות להתפרנס בכבוד.

כלים מרכזיים בשילוב אנשים עם מוגבלות באוצר הסת"ם בצפת:

החברה נעזרת בארגונים חברתיים לצורך גיוס אנשים עם מוגבלות לשורותיה.