לוגו קורס ניהול הגיוון מחזור שמיני יוצא לדרך!

                                 

החברות העסקיות המובילות בישראל כבר מכירות החשיבות ובצורך העסקי שבגיוון תעסוקתי. 

                             כיצד פורטים צורך זה לאסטרטגיה ארגונית?

                             אילו כלים ניהוליים קיימים? ומה חברות ישראליות עושות בתחום?

תשובות לסוגיות אלה ואחרות מציע הפורום בקורס מנהלי גיוון בתעסוקה, הקורס היחיד בישראל המכשיר מנהלי גיוון              לפרטים נוספים: